LOGIN

info@machine724.com

026−32402931

0912−8674565

فلزی

قیمت توافقی
1396-10-05 09:10:59
1396-11-05 09:10:59
9
قیمت توافقی
1396-09-05 01:43:39
1396-11-06 01:43:00
15
قیمت توافقی
1396-09-05 01:51:15
1396-11-06 01:51:00
15
210000000 ریالقیمت توافقی
1396-09-05 05:31:49
1396-11-06 05:31:00
12
قیمت توافقی
1396-10-12 08:11:14
1396-11-12 08:11:14
12
قیمت توافقی
1396-10-12 08:15:02
1396-11-12 08:15:02
9
قیمت توافقی
1396-10-12 08:18:04
1396-11-12 08:18:04
7
قیمت توافقی
1396-10-12 08:22:12
1396-11-12 08:22:12
9

درباره ما

سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و خریدار و حذف واسطه ها بوجود آمد تا گامی دیگر در راستای ماموریت خود که سهولت در راه اندازی کارخانجات است برداشته باشد.