LOGIN

info@machine724.com

026−32402931

0912−0328607

فلزی

قیمت توافقی
1396-11-17 08:37:37
بدون انقضاء
36
قیمت توافقی
1396-11-17 08:55:38
بدون انقضاء
56
قیمت توافقی
1396-11-17 12:44:04
بدون انقضاء
92
قیمت توافقی
1396-11-17 12:44:05
بدون انقضاء
96
قیمت توافقی
1396-11-17 12:52:46
بدون انقضاء
120
قیمت توافقی
1396-10-26 07:26:26
بدون انقضاء
67
170000000 ریال
1396-10-26 07:49:40
بدون انقضاء
59

درباره ما

سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و خریدار و حذف واسطه ها بوجود آمد تا گامی دیگر در راستای ماموریت خود که سهولت در راه اندازی کارخانجات است برداشته باشد.