LOGIN

info@machine724.com

026−32402931

0912−0328607

فلزی

قیمت توافقی
1396-10-14 13:08:16
1406-11-14 13:08:00
51
قیمت توافقی
1396-11-17 12:44:04
بدون انقضاء
92
قیمت توافقی
1396-11-17 12:44:05
بدون انقضاء
96
136000000 ریال
1396-10-23 12:19:07
1406-11-23 12:19:00
64
قیمت توافقی
1396-10-14 13:01:31
1406-11-14 13:01:00
82
قیمت توافقی
1396-11-17 08:55:38
بدون انقضاء
56
قیمت توافقی
1396-10-26 08:52:45
بدون انقضاء
57
قیمت توافقی
1396-10-17 11:04:52
1406-11-17 11:04:00
62

درباره ما

سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و خریدار و حذف واسطه ها بوجود آمد تا گامی دیگر در راستای ماموریت خود که سهولت در راه اندازی کارخانجات است برداشته باشد.