LOGIN

info@machine724.com

026−32402931

0912−0328607

فلزی

قیمت توافقی
1396-11-10 16:21:43
بدون انقضاء
44
قیمت توافقی
1396-10-12 08:52:36
1406-11-12 08:52:00
68
قیمت توافقی
1396-10-26 07:26:26
بدون انقضاء
67
قیمت توافقی
1396-11-17 12:44:04
بدون انقضاء
92
قیمت توافقی
1396-11-17 12:44:05
بدون انقضاء
96
قیمت توافقی
1396-11-17 12:52:46
بدون انقضاء
119
قیمت توافقی
1396-09-05 01:51:15
1406-11-06 01:51:00
96
قیمت توافقی
1396-11-16 04:49:13
بدون انقضاء
45
قیمت توافقی
1396-10-12 08:48:30
1406-11-12 08:48:00
97

درباره ما

سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و خریدار و حذف واسطه ها بوجود آمد تا گامی دیگر در راستای ماموریت خود که سهولت در راه اندازی کارخانجات است برداشته باشد.