LOGIN

info@machine724.com

026−32402931

0912−0328607

فلزی

170000000 ریال
1396-10-26 07:49:40
بدون انقضاء
79
قیمت توافقی
1396-10-26 07:26:26
بدون انقضاء
101
قیمت توافقی
1396-10-25 11:19:21
بدون انقضاء
50
قیمت توافقی
1396-10-26 08:39:38
بدون انقضاء
76
قیمت توافقی
1396-10-26 08:43:46
بدون انقضاء
81
قیمت توافقی
1396-10-26 08:52:45
بدون انقضاء
92
قیمت توافقی
1396-11-08 19:38:34
بدون انقضاء
74
قیمت توافقی
1396-11-10 16:21:43
بدون انقضاء
65
قیمت توافقی
1396-11-16 04:30:25
بدون انقضاء
66
قیمت توافقی
1396-11-16 04:32:49
بدون انقضاء
73
قیمت توافقی
1396-11-16 04:45:07
بدون انقضاء
64
قیمت توافقی
1396-11-16 04:45:18
بدون انقضاء
65
قیمت توافقی
1396-11-16 04:49:13
بدون انقضاء
73

درباره ما

سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و خریدار و حذف واسطه ها بوجود آمد تا گامی دیگر در راستای ماموریت خود که سهولت در راه اندازی کارخانجات است برداشته باشد.