LOGIN

info@machine724.com

026−32402931

0912−8674565

فلزی

170000000 ریال
1396-10-26 07:49:40
بدون انقضاء
0
قیمت توافقی
1396-10-26 07:26:26
بدون انقضاء
0
قیمت توافقی
1396-10-26 08:39:38
بدون انقضاء
0
قیمت توافقی
1396-10-26 08:52:45
بدون انقضاء
0
قیمت توافقی
1396-09-28 04:48:57
1406-10-28 04:48:00
10
قیمت توافقی
1396-09-28 04:28:43
1406-10-28 04:28:00
13
قیمت توافقی
1396-09-05 05:43:40
1397-01-06 05:43:00
16

درباره ما

سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و خریدار و حذف واسطه ها بوجود آمد تا گامی دیگر در راستای ماموریت خود که سهولت در راه اندازی کارخانجات است برداشته باشد.