LOGIN

info@machine724.com

026−32402931

0912−0328607

فلزی

قیمت توافقی
1396-09-05 01:51:15
1406-11-06 01:51:00
39
قیمت توافقی
1396-09-19 01:59:41
1396-12-18 01:59:00
37
قیمت توافقی
1396-10-12 08:48:30
1406-11-12 08:48:00
37
قیمت توافقی
1396-09-05 05:43:40
1397-01-06 05:43:00
36
قیمت توافقی
1396-10-14 13:01:31
1406-11-14 13:01:00
35
قیمت توافقی
1396-09-05 01:43:39
1406-11-06 01:43:00
34

درباره ما

سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و خریدار و حذف واسطه ها بوجود آمد تا گامی دیگر در راستای ماموریت خود که سهولت در راه اندازی کارخانجات است برداشته باشد.