LOGIN

info@machine724.com

026−32402931

0912−8674565

فلزی

قیمت توافقی
1396-10-26 08:52:45
بدون انقضاء
2
قیمت توافقی
1396-10-26 08:39:38
بدون انقضاء
2
قیمت توافقی
1396-10-26 08:22:23
1396-11-26 08:22:23
1
170000000 ریال
1396-10-26 07:49:40
بدون انقضاء
2
قیمت توافقی
1396-10-26 07:26:26
بدون انقضاء
2
قیمت توافقی
1396-10-25 11:19:21
1396-12-23 11:19:00
2
قیمت توافقی
1396-10-25 11:06:24
1396-12-23 11:06:00
4
قیمت توافقی
1396-10-25 10:28:47
1396-12-23 10:28:00
4
قیمت توافقی
1396-10-25 10:21:48
1396-12-23 10:21:00
2

درباره ما

سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و خریدار و حذف واسطه ها بوجود آمد تا گامی دیگر در راستای ماموریت خود که سهولت در راه اندازی کارخانجات است برداشته باشد.