LOGIN

info@machine724.com

026−32402931

0912−0328607

فلزی

قیمت توافقی
1396-11-17 12:52:46
بدون انقضاء
120
قیمت توافقی
1396-11-17 12:44:05
بدون انقضاء
96
قیمت توافقی
1396-11-17 12:44:04
بدون انقضاء
92
قیمت توافقی
1396-11-17 08:55:38
بدون انقضاء
56
قیمت توافقی
1396-11-17 08:37:37
بدون انقضاء
36
قیمت توافقی
1396-11-17 08:16:32
بدون انقضاء
44
قیمت توافقی
1396-11-16 04:49:13
بدون انقضاء
45
قیمت توافقی
1396-11-16 04:45:18
بدون انقضاء
41
قیمت توافقی
1396-11-16 04:45:07
بدون انقضاء
37
قیمت توافقی
1396-11-16 04:32:49
بدون انقضاء
40
قیمت توافقی
1396-11-16 04:30:25
بدون انقضاء
41

درباره ما

سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و خریدار و حذف واسطه ها بوجود آمد تا گامی دیگر در راستای ماموریت خود که سهولت در راه اندازی کارخانجات است برداشته باشد.