LOGIN

info@machine724.com

026−32402931

0912−0328607

اصفهان

قیمت توافقی
1396-09-05 02:07:16
1406-11-06 02:07:00
90
قیمت توافقی
1396-10-12 08:11:14
1406-11-12 08:11:00
92
قیمت توافقی
1396-10-12 08:45:18
1406-11-12 08:45:00
100
قیمت توافقی
1396-10-17 09:54:22
1406-11-17 09:54:00
83
قیمت توافقی
1396-11-17 08:55:38
بدون انقضاء
56

درباره ما

سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و خریدار و حذف واسطه ها بوجود آمد تا گامی دیگر در راستای ماموریت خود که سهولت در راه اندازی کارخانجات است برداشته باشد.