LOGIN

info@machine724.com

026−32402931

0912−8674565

اصفهان

قیمت توافقی
1396-10-12 08:11:14
1396-11-12 08:11:14
16
قیمت توافقی
1396-10-12 08:45:18
1396-11-12 08:45:18
21
قیمت توافقی
1396-10-17 09:54:22
1396-11-17 09:54:22
16
قیمت توافقی
1396-10-25 11:06:24
1396-12-23 11:06:00
6

درباره ما

سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و خریدار و حذف واسطه ها بوجود آمد تا گامی دیگر در راستای ماموریت خود که سهولت در راه اندازی کارخانجات است برداشته باشد.