LOGIN

info@machine724.com

026−32402931

0912−0328607

تبریز

قیمت توافقی
1396-09-26 04:43:01
1396-12-25 04:43:00
28
قیمت توافقی
1396-09-05 01:43:39
1406-11-06 01:43:00
34
قیمت توافقی
1396-10-17 10:42:33
1406-11-17 10:42:00
23

درباره ما

سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و خریدار و حذف واسطه ها بوجود آمد تا گامی دیگر در راستای ماموریت خود که سهولت در راه اندازی کارخانجات است برداشته باشد.